• დაწვრილებით შესახებ
  Vivus
 • 50 – 1200 ლარი
 • მინიმალური ვადა: 90 დღე
  მაქსიმალური ვადა: 90 დღე
 • ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი 5,9%
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 94,3%
 • პირველი სესხი 0%

 • 20 წლიდან
 • მე-15

 • დაწვრილებით შესახებ
  Lendo.ge
 • 100 – 900 ლარი
 • მინიმალური ვადა: 65 დღით
  მაქსიმალური ვადა: 65 დღით
 • ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი 5,8%
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 100%
 • პირველი სესხი 0%

 • 21 წლიდან
 • მე-15

 • დაწვრილებით შესახებ
  Kimbi.ge
 • 500 – 3000 ლარი
 • მინიმალური ვადა: 3 თვე
  მაქსიმალური ვადა: 24 თვე
 • ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი 3,39%
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 95,74%
 • პირველი სესხი 0%

 • 20 წლიდან
 • მე-15