• დაწვრილებით შესახებ
  Vivus
 • 50 – 650 ლარი
 • სესხის ვადა
  30 დღემდე
 • 5,9%
 • პირველი სესხი 0%

 • ასაკი
  20 წლის
 • მე-10

 • დაწვრილებით შესახებ
  Netcredit
 • 50 – 1000 ლარი
 • სესხის ვადა
  30 დღემდე
 • 5,8%
 • პირველი სესხი 0%

 • ასაკი
  20-დან 63 წლამდე
 • მე-10

 • დაწვრილებით შესახებ
  Moneza
 • 500 – 3000 ლარი
 • სესხის ვადა
  3 თვე – 24 თვე
 • 15%
 • პირველი სესხი 0%

 • ასაკი
  20-დან 63 წლამდე
 • მე-15