საიტი იყენებს ბმულებს (cookies), რათა გაზარდოს თქვენი ვიზიტები. ეს არის მცირე რაოდენობის მონაცემების ერთობლიობა, რომელიც იგზავნება თქვენ ბრაუზერში ვებ-სერვერიდან და ინახება თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე. ისინი არ ინახავენ პირად ინფორმაციას, თუ თქვენ შეგნებულად არ მიაწვდით მას. მათ შეიძლება შეინახონ არაპირადი ინფორმაცია, მაგ. თქვენი ბრაუზერი რომელ ვებ-გვერდებზე შეხვედით. მათ ვიყენებთ ვებ-გვერდის მოხმარებისას ჩვენი კომფორტის უზრუნველსაყოფად. მაგალითად, მათი მეშვეობით ვებ-გვერდი ამოგიცნობთ თქვენი ბრაუზერით, როგორც ყოფილ სტუმარს, დაუშვებს ვებ-გვერდზე თქვენ ბრაუზერს როგორც წინა სტუმარს და შეეცდება გიჩვენოთ ის ინფორმაცია, რომელსაც წინა ვიზიტისას ათვალიერებდით.

ბრაუზერების უმეტესობა მისი გამორთვის საშუალებას გაძლევთ. ამისათვის, გთხოვთ იხილოთ “help” მენიუ თქვენს ბრაუზერში. „Cookies” გათიშვამ შეიძლება გამოიწვიოს ვებ-გვერდთან თქვენი წვდომის შეფერხება.

ზოგიერთ მესამე მხარის ვებ-გვერდსაც აქვს „Cookies”, რომლებსაც იყენებს ვებ-გვერდზე მოთავსებული განცხადებების მნახველების რაოდენობის დასაფიქსირებლად. ეს არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას პირის ვინაობის დასადგენად; ისინი შეიძლება გამოყენონ მხოლოდ სტატისტიკური მიზნებისთვის, მაგალითად: გიჩვენოთ რეკლამა, რომლითაც შესაძლოა თქვენი საჭიროებებიდან გამომდინარე დაინტერესდეთ. მესამე მხარე მათ სტატისტიკის გამო იყენებს, მაგრამ ჩვენ მათ „Cookies”-თან კავშირი არ გვაქვს (მიუხედავად იმისა, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელიც გამომდინარეობს მესამე მხარის მონაცემებიდან).