მომხმარებლის გაოცებას სრაფი სესხების მიღების ოპერატიულობა იწვევს

მომხმარებლის გაოცებას სრაფი სესხების მიღების ოპერატიულობა იწვევს

მომხმარებელთა უმრავლესობას ხანგრძლივი დროით უწევს ლოდინი ბანკებში სესხზე განაცხადის გასაკეთებლად და მათ მისაღებად. მაშინ, როცა ონლაინ სესხისათვის ხშირ შემთხვევაში რამოდენიმე წუთიც კი საკმარისია.

რა არის საჭირო ბანკიდან სესხის მისაღებად?

იმისათვის, რომ ბანკიდან მიიღოთ სესხი პირველ რიგში აუცილებლად დაგჭირდებათ არაერთი დოკუმენტი, რომლებიც თქვენ შემოსავალს და გადახდისუნარიანობას ადასტურებენ. ამის შემდეგ თქვენ მოგიწევთ საკრედიტო ოფიცერთან ინტერვიუს გავლა, რომელიც მრავალ კითხვას დაგისვამთ სესხის მიზნობრიობაზე, რაოდენობასა და თქვენ შესაძლებლობაზე დაფაროთ მოთხოვნილი კრედიტი უპრობლემოდ. გარდა ამისა, გასუბრების შემდგომ ბანკი აუცილებლად შეამოწმებს თქვენ საკრედიტო ისტორიას და მხოლოდ ამ ეტაპების გავლის შემდეგ შეიძლება მიიღოთ დადებითი პასუხი.

არის შემთხვევები, როდესაც თითქოსდა ყველა დოკუმენტი სრულ წესრიგში გაქვთ, სტაბილური შემოსავალი, არანაირი რისკი, მაგრამ ბანკი მაინც უარს გეუბნებათ სესხის გაცემაზე. საწმუხაროდ, არავინ ასეთი პასუხისგან და შემთხვევისგან არ არის დაზღვეული.

თუმცა საბანკო სექტორის პარალელურად არსებობს ონლაინ სწრაფი სესხის გამცემი კომპანიები, რომლებიც რადიკალურად განსხვავებულ პირობებსა და მომსახურებას გვთავაზობენ.

სწრაფი სესხი და მისი უპირატესობები

მომხმარებლები, რომელთაც წარსულში არასდროს უსარგებლიათ სწრაფი სესხით ცალსახად აღნიშნავენ, რომ ეს საოცრად სწრაფი და მარტივი გზა არის თანხის მისაღებად. ამისათვის მხოლოდ, რეგისტრაცია, სესხზე განაცხადის გაკეთება, რამოდენიმე წუთი გადაწყვეტილების ლოდინია საჭირო და შეგიძლიათ მიიღოთ მოთხოვნილი სესხის თანხა. თან საბანკო სექტორისგან განსხვავებით თუ თქვენ პირველად ავსებთ განაცხადს, ზოგი კომპანია პირველ სესხს სრულიად უპროცენტოდ გთავაზობთ.

სწრაფი სესხის გამცემი კომპანიების უმრავლესობა იმავე დღეს განიხილავს და იძლევა პასუხს თქვენ მიერ გაგზავნილ მოთხოვნაზე. თანხის მისაღებად თქვენ მხოლოდ რამოდენიმე მთავარ მოთხოვნას უნდა აკმაყოფილებდეთ:

  • ასაკი 18 წლიდან;
  • ფინანსური შემოსავალი (თუმცა დოკუმენტურ დადასტურებას არავინ გთხოვთ);
  • დადებითი საკრედიტო ისტორია.

თუ თქვენ ამ კრიტერიუმებს შეესაბამებით შეგიძლიათ შეავსოთ ონლაინ განაცხადი, რომელიც რამოდენიმე ძირითადი ველისგან შედგება, სადაც თქვენ საკუთარ პერსონალურ მონაცემებს უთითებთ. ასე რომ, თქვენ არ გჭირდებათ სახლიდან გასვლა და არსად წასვლა ან რიგში დგომა სესხზე განაცხადის შესავსებად.

ზემოთ აღნიშნული ტერიტორიული ფაქტორი უკვე საკმაოდ განასხვავებს და გამოარჩევს ონლაინ სესხებს საბანკო სექტორისგან, რომელიც ნებისმიერი ტიპის აპლიკაციის შესავსებად აუცილებლად მოითხოვს ბანკში პირადად მისვლას და კიდევ ერთი რაც გასათვალისწინებელია არის დრო, რაც გულისხმობს იმას, რომ ბანკში მისვლა შესაძლებელია მხოლოდ სამუშაო საათების განმავლობაში მაშინ, როცა ონლაინ სესხის შევსება კვრის ნებისმიერ დღესა და დროს არის შესაძლებელი.

სესხის მიღების პროცედურა

სწრაფი ონლაინ სესხის მიღებისათვის აუცილებელია მსესხებელს ქონდეს მოქმედი საბანკო ანგარიში. ეს უმარტივესი გზა არის თანხის მისაღებად. ჩვეულებრივ, თუ თქვენ დაგიმტკიცდათ სესხი, შესაბამის თანხას კომპანია დღის განმავლობაში, რაც როგორც წესი 1 საათს არ აღემატება ან ზოგ შემთხვევაში 24 საათის განმავლობაში, ჩაგირიცხავთ ანგარიშზე.

სესხის ამ გზით მიღების სისწრაფე მათში, ვინც პირველად აკეთებს განაცხადს, ყოველთვის გაკვირვებას იწვევს და ეს ფაქტორი მნიშვნელოვანი სხვაობა ხდება მათთვის საბანკო სესხებთან შედარებით.

თუმცა, აუცილებელია გაითვალისწინოთ, რომ რამდენადაც სწრაფია ონლაინ სესხი, იმდენად მოკლევადიანად შეიძლება მისი განხილვა და არა გრძელვადიანად, როგორც ეს საბანკო სესხების შემთხვევაშია. სწრაფი სესხების გამცემი ოგანიზაციების მიზანი არ არის გრძელვადიანი სესხის გაცემა, რომლის დასაბრუნებლადაც თვეები დაჭირდება მსესხებელს. შესაბამისად, განაცხადის გაკეთებისას ყურადღებას აქცევენ ისეთ დეტალს, როგორიც არის სესხის თანხა, რომელიც სასურველია იყოს თქვენ შემოსავალზე ნაკლები. ეს ფაქტობრივად გარანტიაა გამსესხებელისთვის, რომ თქვენ შეძლებთ სესხის მოკლე დროში დაბრუნებას.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>